Yleistä

Oy Esdata Ab:n valmistaa suomalaisten suunnittelu- ja konsultointiyritysten tarpeisiin kehitettyä taloushallinnon kokonaisjärjestelmä, jossa on mukana niin  projektiseurannan, taloushallinnon osajärjestelmät.

Ohjelmistojen modulaarisuutensa ansiosta näistä osajärjestelmistä voidaan ilman lisäohjelmointia koota kullekin yritykselle sopivia ohjelmistokokonaisuuksia, mikä huomattavasti nopeuttaa ohjelmistojen käyttöönottoa. Uusia osajärjestelmiä tai ominaisuuksia voidaan lisätä myöhemmin yhtä vaivattomasti.

Osajärjestelmien puitteissa voidaan ohjaustiedoilla tarkemmin vaikuttaa ohjelmien toimintaan. Tällöin saadaan ohjelmistot toimimaan halutulla tavalla ilman ohjelmointia. Tarvittaessa valmistamiimme ohjelmistoihin on mahdollista tehdä muutoksia tai kokonaan uusia moduleita tai jopa uusia osajärjestelmiä.

Kaikista ohjelmistoista on mahdollista tehdä ylläpitosopimukset, joka mm. oikeuttaa ohjelmistojemme ylläpitosopimuskäyttäjät vastaanottamaan ohjelmistojemme päivitykset ja korjauspäivitykset veloituksetta sopimuksen voimassaoloaikana. Ohjelmistojamme ovat:

ESPro Projektiseuranta
ESPal Palkanlaskenta
ESKon Kontaktitietojen hallinta
ESKir Kirjanpito
ESRes Myyntireskontra
ESOre Ostoreskontra

Ohjelmistoista voidaan tehdä moniyritys- ja monen käyttäjän asennuksia.

Ohjelmistomme ovat suunniteltu käytettäväksi Microsoft Windows – käyttöjärjestelmissä. Ohjelmistot toimivat Windows 7, Windows 8 ja Windows 10 käyttöjärjestelmissä.