ESPro Projektiseuranta

ESPro on monipuolinen projektiseuranta ja -laskutusohjelmisto, joka on tarkoitettu konsultointi- ja suunnittelutoimintaa harjoittaville yrityksille, kuten esimerkiksi insinööritoimistoille, arkkitehtitoimistoille, mainostoimistoille ja ATK-yrityksille.

Ohjelmisto toimii Microsoft Windows ympäristöissä ja yleisimmissä Windows-verkoissa. Ohjelmisto on tarkoitettu käytettäväksi Windows 7,  Windows 8 sekä Windows 10 käyttöjärjestelmissä (ja myös vanhemmissa). Järjestelmän kehittämisessä on käytetty MicroFocus NetExpress kehitysympäristöä.

ESPro Projektiseuranta on syntynyt yrityksemme pitkäaikaisen kehitystyön pohjalta. ESPron edeltäjä merkkipohjainen SP/M, oli kymmenien yritysten käytössä vuodesta 1985 alkaen. ESProa kehitetään jatkuvasti ja viimeinen versio on julkaistu jouulkuussa 2017, ja siihen tehdään jatkuvasti kehitystyötä.

ESPro Projektiseuranta on modulaarinen, jolloin asennusvaiheessa määritetään mitkä osajärjestelmät otetaan käyttöön. Muut modulit voidaan myöhemmin tarvittaessa lisätä ilman ohjelmointia.

Ohjelmiston toimintaa ohjaa parametristo, jolla ohjelmat saadaan toimimaan halutulla tavalla ilman ohjelmointia.

Käytetyn ohjelmointikielen ansiosta ohjelmistoa on helppo räätälöidä, jos perusversioon kuuluvien modulien parametroitavat ominaisuudet eivät riitä.

Ohjelmisto sisältää projektiseurannan seuraavat osa-alueet:

 • projektien laskutus
 • projektien kustannusseuranta
 • henkilöiden työajanseuranta
 • projektibudjetointi ja kapasiteettiseuranta
 • hajautettu tuntien syöttö
 • matkalaskujärjestelmä
 • tilastografiikka

Yhteenveto toiminnoista

Perustiedot
 • asiakastiedot
 • hinnastot
 • ohjaustiedot
 • projektin perustiedot
 • henkilötiedot
 • laskun määritys
 • maksuerätaulukko
 • vaihetiedot
 • laskun jaon tiedot
 • yritystiedot
 • käyttäjätiedot
 • budjettitiedot
Tapahtumat
 • henkilötunnit
 • muut kustannukset, kuten matka- ja kopiokulut
 • muut kulut voidaan tarvittaessa siirtää kirjanpidosta
 • siirretyt/syötetyt tapahtumat voidaan korjata
 • tapahtumat voidaan korjata eräajolla, jos esim. hinnat ovat muuttuneet.
Laskutus
 • koelaskutus/lopullinen laskutus
 • hyvityslaskutus/uudelleenlaskutus
 • maksuerätaulukon käyttömahdollisuus
 • laskun kieli ohjataan asiakkaan kielen mukaan
 • valuuttalaskutus
 • laskujen siirto myyntireskontraan
 • myynnin automaattinen tiliöinti ja siirto kirjanpitoon
 • Finvoice 1.3 verkkolasku
Raportointi ja listaukset

ESPro Projektiseuranta sisältää yhteensä yli 100 listausta ja raporttia!

 • tarkistuslista
 • tapahtumaerittely
 • tuntikortti
 • lasku
 • laskun liite
 • laskuluettelo
 • projektiyhteenveto
 • projektierittely
 • projektitietokanta
 • tilauskanta
 • kuukausitilasto
 • projektitilasto
 • työajan seuranta
 • laskutettavuusaste
 • laskutusyhteenveto
 • osastoraportti
 • siirtotuntien kustannus
 • vaihelista
 • toisen osaston kustannukset
 • ei laskutettavat tapahtumat
 • perustietolistaukset

Raportit ja listat voidaan ajaa erilaisilla valinnoilla joko kirjoittimelle tai näytölle. Ne voidaan myös ohjata tiedostoon esim. graafista esitystä varten.

Graafit (O)

Vaikkakin numeeriset tilastoraportit sisältävät kaikki tiedot projektien ja yrityksen tilasta saa yleiskuvan näistä nopeammin  ja luettavammin graafien avulla. ESProon sisältyy optiona graafien muodostaminen, joka tuottaa erilaisia graafeja yhtä nopeasti ja helposti kuin numeeriset tilastoraportit.

GRAAFI2 GRAAFI3

Projektikysely

Yhteenvetotietoa projekteittain, osastoittain, vastuuhenkilöittäin tai asiakkaittain on mahdollista saada kuvaruudulle ja siitä edelleen kirjoittimelle tai tiedostoon.

Budjetivertailu ja kapasiteettiseuranta (O)

Projektin budjetti voidaan syöttää henkilötasolla kuukausittain. Myös kapasiteettitiedot voidaan syöttää henkilötasolla. Koska budjetointimoduli on kytketty suoraan projektiseurantaan saadaan toteutumatiedot suoraan tietokannoista listausta varten ilman erillisiä syöttö- tai siirtotoimenpiteitä.

Hajautettu tuntien syöttö (O)

Sen sijaan, että projektihenkilöt täyttävät tuntikorttinsa käsin, voivat he syöttää tunnit ja muut kulut (kuten esim. kilometrikorvaukset) suoraan tietojärjestelmään. Hyväksymisen jälkeen tunnit siirretään projektiseurannan tapahtumatietokantaan laskutusta varten. Ylityötunnit ja matkakustannukset voidaan siirtää palkanlaskentajärjestelmään maksamista varten.

Verkkoversio

Ohjelmisto on saatavana myös verkkoversiona, joka toimii Windows-yhteensopivissa verkkoympäristöissä.

Verkko koostuu tiedostopalvelimesta (serveristä) ja työasemista. Verkkoversio sallii samanaikaisen käytön monelta työasemalta.

Verkkoversion erityispiirteet:

 • käyttäjäkohtaiset käyttäjätunnukset ja tunnussanat
 • käyttäjäkohtainen kirjoitinohjaus
 • käyttäjäkohtaiset valikot
 • käyttäjähierarkia: pääkäyttäjä, osaston vastuuhenkilö, käyttäjä
Moniyritysversio ja konserni (O)

ESPro voidaan käyttää moniyritysversiona, jolloin samoilla ohjelmilla hoidetaan monen yrityksen projektiseuranta, esim. konsernin emo- ja tytäryhtiöt.

Esdatan muut taloushallinnon järjestelmät

Koska Esdatalla on täydellinen valikoima taloushallinnon järjestelmiä, ESPro voidaan kytkeä esim. ESKir Kirjanpitojärjestelmään,  ESRes Myyntireskontraan ja ESPal Palkanlaskentaan.

Laskutuksen jälkeen laskut siirtyvät reskontraan ja myynti valmiiksi tiliöitynä halutulla tasolla kirjanpitoon. Ylityöt ja matkakulut voidaan siirtää projektiseurannasta palkanlaskentaan maksamista varten: toisaalta, ylityötunnit ja matkakulut voidaan myös siirtää palkanlaskennasta projektiseurantaan. Ostot siirtyvät ostoreskontrasta kirjanpitoon tiliöitynä ja siitä edelleen projektiseurantaan.

Täydentämällä em. järjestelmät  ESOre Ostoreskontralla, voidaan rakentaa ainutlaatuinen, täydellinen suunnittelutoimiston Windowsissa toimiva taloushallinnon ohjelmistokokonaisuus.

Ylläpito

Esdatan kaikista ohjelmistoista voidaan tehdä ylläpitosopimukset, jotka oikeuttavat mm. uusiin ohjelmaversioihin veloituksetta sekä 10 %:n alennukseen koulutus-, muutos-, ym. henkilötyöstä. Ylläpitoon kuuluu myös ilmainen puhelinneuvonta.